dnes je 1.12.2022

Daňovník a základ dane pri motorových vozidlách v roku 2021Archív

30.3.2021, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predmet dane z motorových vozidiel a oslobodenia v roku 2021Archív

30.3.2021, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel v roku 2022Garancia

26.8.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové sadzby dane z motorových vozidiel pre úžitkové vozidlá od 1. decembra 2020Archív

27.11.2020, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Preddavky na daň a platenie dane pri dani z motorových vozidiel v roku 2021Archív

25.6.2021, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sadzba dane pri dani z motorových vozidiel, jej zníženie a zvýšenie v roku 2021Archív

30.3.2021, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úpravy ročných sadzieb dane z motorových vozidiel v závislosti od veku vozidla od 1. decembra 2020Archív

27.11.2020, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Likvidácia a konkurz z daňového hľadiska v roku 2022Garancia

27.10.2021, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preukazovanie spotreby pohonných látok pri prenájme motorového vozidla v roku 2019Archív

28.10.2019, Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dopady balíka opatrení „lex korona" na daň z príjmov - výdavky na pohonné látkyArchív

28.7.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predmet dane z poistenia v roku 2021Archív

29.7.2021, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada škody z pohľadu daňovo uznateľných výdavkov v roku 2019Archív

28.11.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpisovanie majetku v zmysle zákona o dani z príjmov v roku 2020Archív

24.2.2020, Ing. Martin Makovínyi, V4 Tax, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zostatková cena majetku ako daňový výdavok v roku 2020Archív

29.10.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer