dnes je 22.6.2024

Daňový expert pre podnikateľov
Produkt manažér

2024.05 Úvodník

Ing. Kristína Segečová

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

v piatom tohtoročnom vydaní časopisu Daňový expert pre podnikateľov sa dočítateodštiepení a rozštiepení ako novinke pri premenách obchodných spoločností. Prijatím nového zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa do obchodného práva zavádza nový pojem odštiepenia a rozštiepenia. Kým rozštiepenie je v podstate po starom rozdelenie, odštiepenie je úplnou novinkou v rámci slovenského právneho poriadku. Základ dane daňovníka, ktorý sa rozdeľuje odštiepením v zdaňovacom období, ktoré končí dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu, sa jednorazovo upraví o výšku oceňovacích rozdielov z precenenia pri odštiepení obchodných spoločností alebo družstiev, ak tieto oceňovacie rozdiely nezahrňuje do základu dane nástupník tohto daňovníka.

Prinášame Vám aj príspevok výplate a zdaňovaní podielov zo zisku spoločníkom v roku 2024. Ak podiely na zisku, ktoré sú predmetom dane z príjmov, plynú fyzickej osobe daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentovi SR), zo zdrojov na území SR zdaňujú sa daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %, zo zdrojov v zahraničí – od daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (s výnimkou daňovníka nezmluvného štátu) – sú súčasťou osobitného základu dane pri podaní daňového priznania a sú zdaňované sadzbou dane vo výške 7 %. Zvýšená sadzba dane vyberanej zrážkou vo výške 10 % sa použije až na podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva vykázaný za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2024.

Neprehliadnite taktiež príspevok: Likvidácia a zrušenie spoločnosti z daňového pohľadu v roku 2024.

V otázkach a odpovediach sa dočítate o poskytnutí pôžičky slovenskej a. s. obchodnou spoločnosťou so sídlom na Cypre z pohľadu dane z príjmov, o príjme z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov, a o zdanení honoráru zahraničného umelca.

Príjemné čítanie Vám v mene celej redakcie želá

Ing. Kristína Segečová
odborná redaktorka

 

Zákon o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 1. 2024 na stiahnutie TU

(pre stiahnutie PDF je nutné prihlásenie)

 

Nové v on-line časopise:
Odštiepenie a rozštiepenia ako novinka pri premenách obchodných spoločností
Výplata a zdaňovanie podielov zo zisku spoločníkom v roku 2024
Likvidácia a zrušenie spoločnosti z daňového pohľadu v roku 2024

Otázky a odpovede
Poskytnutie pôžičky slovenskej a. s. obchodnou spoločnosťou so sídlom na Cypre z pohľadu dane z príjmov
Príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov
Zdanenie honoráru zahraničného umelca

POZOR! Čo by ste mali vedieť z oblasti daní v roku 2024 a čo sa mení:

 • Zmeny v zákone o dani z príjmov - Novela od 1.1.2024: 
  • zmena podmienok pre poskytnutie daňového bonusu na zaplatené úroky z poskytnutých úverov na bývanie v zákone o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 1. 2024 a zavedenie nového daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky
  • zvyšuje sa sadzba dane vyberaná zrážkou pri výplate dividend zo 7 % na 10 % - vyššia sadzba dane sa bude uplatňovať na zisk vytvorený v roku 2024, ktorý bude vyplácaný v roku 2025 a nasledujúci
  • Od roku 2024 sa hranica zdaniteľných príjmov mikrodaňovníka zvýšila na 60 000 €
  • Zavádza sa minimálna daň pre tie právnické osoby, ktorých vypočítaná daňová povinnosť nedosiahla zákonom stanovenú minimálnu daň:
  • Zrušenie viacerých oslobodení od dane, novela ruší:
   • oslobodenia fyzických osôb pri predaji cenných papierov, ktoré nie sú obchodované na regulovanom trhu po 3 rokoch od ich nadobudnutia,
   • oslobodenia pri predaji podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným a tiež
   • oslobodenia pre použitie virtuálnej meny, ktoré plánovala predošlá vláda zaviesť od 1. januára 2024.
 • Novela zákona o dani z príjmov od 1. 4. 2024 - v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy
 • Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. 3. 2024 v súvislosti s prijatím zákona o premenách obchodných spoločností (zákon č. 309/2023)
 • Zavedenie pravidla o obmedzení čistých úrokových nákladov s účinnosťou od 1. 1. 2024.

O čom píše Finančný spravodajca v roku 2024:

 • Príspevok č.1 - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/18885/2023-732 o sadzbách spotrebnej dane z alkoholických nápojov 
 • Príspevok č. 2 - Pokyn MF SR na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2023 
 • Príspevok č. 3 - Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné podniky a správu daní 
 • Príspevok č. 4 - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. februára 2024 č. MF/005391/2024-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorý sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov
 • Príspevok č. 5 - Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky k predkladaniu žiadosti o schválenie rozpočtového opatrenia č. MF/008081/2024-441 
 • Príspevok č. 6 - Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027 
 • Príspevok č. 7 - Opatrenie z 24. októbra 2023 č. MF/006608/2023-77, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
 • Príspevok č. 8 - Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/011160/2024-1411 k riadeniu rizík 

S on-line časopisom získavate:

 • prehľadne a komplexne spracované informácie z oblasti daní,
 • odborné príspevky, ktoré sú pripravené renomovaným odborným autorským kolektívom,
 • praktické príklady ako najjednoduchšie predísť určitým problémom v oblasti daní,
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislatíve,
 • praktické informácie v podobe daňového kalendára, kurzy mien, sadzby NBS, cestovné náhrady, adresáre úradov s ich celými adresami,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

Odborný garant časopisu:

Ing. Peter Horniaček
Ing. Peter Horniaček

Je absolventom obchodnej akadémie a Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. Od roku 2010 pracuje na MF SR, kde sa zameriaval na legislatívu dane z príjmov právnických osôb so špeciálnym zameraním na podporu výskumu a vývoja a tvorbu tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. V súčasnej dobe pôsobí ako vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

Spokojní zákazníci online časopisu

"Vždy som tu našiel zaujímavé články, ktoré sa týkajú legislatívy v oblasti daní."
Tibor S., Lučenec


"Keď som si bola niečím neistá, viackrát mi pomohli vypracované otázky, kde autor podrobne vysvetlil konkrétnu situáciu z praxe."
Alžbeta H., Trenčín


"Uvítal som možnosť bezplatného odpovedného servisu, vďaka ktorému som dostal odpovede presne na to, čo som potreboval."
Jaroslav Š., Košice

 
OBSAH
Daňový kalendár
jún 2024
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.6.2024 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.6.2024 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 21.6.2024
1 EUR1,07 USD (-0)
1 EUR0,85 GBP (+0,01)
1 EUR4,32 PLN (+0,01)
1 EUR24,95 CZK (+0,06)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
NOSNÉ PRÁVNE PREDPISY
VESTNÍKY MINISTERSTIEV