dnes je 1.12.2022

Zmeny v zákone o správe daní od 7. 10. a 1. 11. 2022Garancia

18.11.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tvorba opravných položiek k pohľadávkam z daňového pohľaduGarancia

18.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový bonus na zaplatené úroky v roku 2023Garancia

18.11.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vznik daňovej povinnosti pri dani z poisteniaGarancia

24.10.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základ dane a oprava základu dane pri dani z poisteniaGarancia

24.10.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Najdôležitejšie zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2022Garancia

24.10.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Refakturácia poistného za nebytové priestory a daň z poistenia v roku 2022Garancia

24.10.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príspevky na celoeurópsky dôchodkový produkt od 1. 1. 2023Garancia

24.10.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdaňovanie príjmu z predaja alebo výmeny virtuálnej meny v roku 2022Garancia

29.9.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 9. 2022Garancia

29.9.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový bonus na vyživované dieťa od roku 2023Garancia

29.9.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predĺženie doby odpisovania majetku z dôvodu technického zhodnotenia v roku 2022Garancia

29.9.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výdavky súvisiace s podielmi na zisku v roku 2022Garancia

26.8.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel v roku 2022Garancia

26.8.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novely zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní od 1. 1. 2023 a 1. 1. 2024Garancia

29.7.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mikrodaňovník a kontrolovaná transakcia v roku 2022Garancia

29.7.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Reklamné predmety pre zamestnancov z pohľadu daňových výdavkov v roku 2022Garancia

29.7.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový bonus na vyživované dieťa v zdaňovacom období roku 2022Garancia

29.7.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznamovacie povinnosti užívateľského podniku pri spotrebnej dani z minerálnych olejov v roku 2022Garancia

30.6.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpočet výdavkov na investície od 1. 1. 2022Garancia

30.6.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokuta za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení zrážkovej dane v roku 2022Garancia

30.6.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výmena elektroinštalácie z pohľadu technického zhodnotenia v roku 2022Garancia

30.6.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnosť odkladu splácania dane a povolenie jej postupného splácania v roku 2022Garancia

26.5.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odkup drobného dlhodobého majetku po skončení operatívneho prenájmu v roku 2022Garancia

26.5.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodnutie správcu dane o diskvalifikácii fyzickej osoby od 1.1.2022Garancia

26.5.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrácia platiteľa dane z uhlia od 1. januára 2022Garancia

26.5.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úhrada preddavkov na daň z príjmov právnických osôb v roku 2022Garancia

26.5.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprávnený spotrebiteľ uhlia od 1. januára 2022Garancia

26.5.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príjem fyzickej osoby pri dražbe nehnuteľnosti v roku 2022Garancia

26.5.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidlá uplatňovania daňových strát mikrodaňovníka v roku 2022Garancia

28.4.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrácia platiteľa dane zo zemného plynu od 1. januára 2022Garancia

28.4.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevod nehnuteľností zámennou zmluvou z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2022Garancia

28.4.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdanenie zisku z investičných operácií fyzickej osoby v roku 2022Garancia

28.4.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdaňovanie investícií a výnosov z nich v roku 2022Garancia

28.4.2022, Ing. Pavel Škriniar, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprávnený spotrebiteľ zemného plynu od 1. januára 2022Garancia

28.4.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer