dnes je 1.12.2022

Odpisy z prenajímaného majetku z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2021Archív

23.2.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odkup drobného dlhodobého majetku po skončení operatívneho prenájmu v roku 2022Garancia

26.5.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mikrodaňovník a kontrolovaná transakcia v roku 2022Garancia

29.7.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové zvýhodnenie skupiny mikrodaňovníkov od 1. 1. 2021Archív

28.11.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotácia na úhradu nájomného - nová forma štátnej pomociArchív

26.6.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť oznamovania bankových účtov vo vzťahu k ručeniu za daň v roku 2022Garancia

26.1.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer